unless.pl

Regulamin

Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych przez EURO MTG MARCIN GAĆ (unless.pl)

(w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną)

Usługodawca:

EURO MTG Marcin Gać, z siedzibą w 09-533 Słubice, ul. Chojaki 22, NIP 971-049-32-70, Regon 140261380, widniejącego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Kontakt:

e- mail: kontakt@unless.pl

Usługi świadczone przez EURO MTG Marcin Gać na swoich stronach:

Usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną: Usługi społecznościowe – usługi świadczone za pośrednictwem określonych Serwisów zgodnie z ich regulaminami, umożliwiających ich Użytkownikom nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami sieci Internet, w celu wymiany informacji, komentarzy i poglądów.

Wymagania techniczne

Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:

 • sprzęt elektroniczny,
 • połączenie z siecią Internet,
 • przeglądarkę internetową,
 • inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Usług.

EURO MTG Marcin Gać zastrzega, że w przypadku niektórych Serwisów dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.

Zakaz dostarczania treści bezprawnych

Zakazane jest korzystanie z Portalu i/lub Serwisów w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

Usługi społecznościowe dostępne bez konieczności rejestracji a mające za cel zamieszczenie na stronach Portalu Wpisu (wątek główny dodany przez użytkownika) lub Komentarza (każda publikowana treść dotycząca Wpisu, lub innych treści dostępnych w Portalu) będą świadczone zgodnie z poniższymi zasadami (Usługa elektroniczna komentarzy):

 • Usługa elektroniczna komentarzy to usługa elektroniczna umożliwiająca wymianę informacji i opinii oraz prowadzenia dyskusji pomiędzy Użytkownikami, w szczególności poprzez dokonywanie Wpisów lub Komentarzy,
 • Usługa elektroniczna komentarzy jest usługą bezpłatną dostępną dla każdego użytkownika Internetu,
 • W ramach Usługi elektronicznej komentarzy, EURO MTG Marcin Gać udostępnia mechanizm formularza umożliwiający zamieszczenie Wpisu lub Komentarza o treści i formie określonej przez użytkownika, w szczególności to Użytkownik decyduje, jakie treści (tekst, treści multimedialne) wprowadza na strony Portalu,
 • EURO MTG Marcin Gać oświadcza, że nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przedpublikacyjnej, zapisuje Wpisy i Komentarze we własnej infrastrukturze technicznej i udostępnia w sieci Internet, przy czym zastrzega sobie prawo do usunięcia, już dodanych:
  • Wpisów i Komentarzy, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) lub zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, niezgodne z obowiązującym prawem, oraz takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu,
   Wpisów i Komentarzy, które zawierają utwory w rozumieniu prawa autorskiego wprowadzone za pośrednictwem mechanizmu (dodaj plik), co do których Użytkownik nie posiada praw niezbędnych do ich eksploatacji, – w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego lub urzędowego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika Komentarzy lub Wpisów w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U.z roku 2002, Nr 144, poz.1204 z poz. zm.).
 • Użytkownik korzystając z mechanizmu formularza umożliwiający zamieszczenie Wpisu lub Komentarza oświadcza, że posiada uprawnienia i zgody niezbędne do zamieszczenia Wpisów i Komentarzy w sposób zgodny z prawem w szczególności z wyłączeniem naruszenia praw osób trzecich.
 • Zgłoszenia treści bezprawnych należy dokonywać na adres mailowy kontakt@unless.pl.

Ochrona prywatności

Użytkownikom Serwisów, EURO MTG Marcin Gać gwarantuje prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. EURO MTG Marcin Gać w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników. EURO MTG Marcin Gać umożliwia korzystanie ze swoich serwisów w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz usług oferowanych za pośrednictwem serwisów wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie dostępnych formularzy rejestracyjnych.

Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się w jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach:

 • po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej Usługi,
 • w postaci zagregowanej charakteryzującej populację Użytkowników Serwisów aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.

Most discussed