unless.pl
Lider wśród dostawców

Firma Trend Micro uznana za lidera wśród dostawców rozwiązań EDR

Firma Trend Micro Incorporated, światowy lider w dziedzinie zabezpieczeń cybernetycznych, znalazła się w gronie liderów w raporcie pt. The Forrester Wave™: Enterprise Detection and Response, Q1 2020. Oferowane przez Trend Micro wielowarstwowe rozwiązanie do wykrywania i reagowania (XDR) zostało uznane za ważny element wyróżniający ofertę przedsiębiorstwa na tle konkurencji.

W ramach oceny systemów umożliwiających przedsiębiorstwom wykrywanie zagrożeń i reagowanie na nie (EDR – enterprise detection and response), firma Forrester oceniła 12 dostawców zabezpieczeń. Podstawą oceny było 14 kryteriów podzielonych na trzy obszary, takie jak aktualna oferta, strategia i obecność rynkowa. Firma Trend Micro uzyskała najwyższą możliwą ocenę w kategorii aktualna oferta wg kryteriów: „dane telemetryczne z punktów końcowych” i „analiza zabezpieczeń”, w kategorii strategia najwyżej oceniono „wizję produktu” i „wydajność”, a w kategorii obecność rynkowa „klienci korporacyjni” i „przychody z linii produktów”.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Ponemon Institute, w 2019 r. 68% przedsiębiorstw padło ofiarą ataków na punkty końcowe, a średni koszt związany z takimi atakami wzrósł do 9 mln USD. Techniki wykorzystywane przez cyberprzestępców ewoluują wraz z rozwojem technologii, dlatego właściwa ochrona przed zagrożeniami musi uwzględniać dodatkowe zabezpieczenia. Ochrona ta wymaga poszerzenia funkcji wykrywania i reagowania o dodatkowe elementy poza punktami końcowymi, aby zapewnić pełny przegląd podejrzanej aktywności w firmowej infrastrukturze IT.

Przykładowo, w związku z rosnącą liczbą ataków phishingowych, Trend Micro zintegrowała funkcje wykrywania i reagowania w punktach końcowych z pocztą elektroniczną, aby umożliwić dokładniejszą analizę zagrożeń pojawiających się w organizacjach. Dzięki analizie głównego źródła ataku analitycy mogą dotrzeć do konkretnej wiadomości e-mail będącej przyczyną zainfekowania poszczególnych punktów końcowych w organizacji.

W łatwy sposób mogą zidentyfikować i monitorować zaatakowane cele, ograniczyć zagrożenie i powstrzymać jego rozprzestrzenianie

Trend Micro wychodzi poza punkty końcowe i implementuje wielowarstwowe funkcje wykrywania i reagowania (XDR) w punktach końcowych, poczcie elektronicznej, aplikacjach chmurowych i sieci. Chce przez to wyeliminować ograniczenia firmowych zespołów ds. bezpieczeństwa i udostępnić im skonsolidowany przegląd ścieżek ataków w różnych warstwach zabezpieczeń. Narzędzia Trend Micro do wykrywania zagrożeń i reagowania na nie stają się w ten sposób częścią bardziej kompleksowej platformy Trend Micro XDR.

— Nasze rozwiązanie XDR zapewnia przejrzystość i umożliwia analizy, które bez niego byłyby trudne lub wręcz niemożliwe do przeprowadzenia — powiedział Steve Quane, wiceprezes firmy Trend Micro. — Wyróżnienie nas jako lidera wśród dostawców rozwiązań EDR dowodzi naszym zdaniem, jak ważną dziedziną w cyberbezpieczeństwie staje się uproszczenie i usprawnienie procesu zarządzania zagrożeniami. Podkreśla również zalety naszej oferty XDR (wielowarstwowego wykrywania i reagowania) i pokazuje, że wizja dostarczenia jak najbardziej kompleksowego rozwiązania jest tym, czego oczekują Klienci — dodaje.

Analitycy Forrestera docenili ofertę Trend Micro w wielu obszarach. Stwierdzili m.in., że:

„Firma Trend Micro wykazuje się przyszłościowym podejściem, a jej rozwiązania znakomicie się nadają dla przedsiębiorstw, które chcą scentralizować raportowanie i wykrywanie za pomocą XDR, ale mają mniejsze możliwości w zakresie proaktywnego wyszukiwania zagrożeń”.
„Trend Micro oferuje funkcjonalność XDR, która może wpłynąć na sytuację już dziś”.
„Klienci udzielający firmie Trend Micro referencji zgodnie doceniają poziom obsługi klienta”.
„Jedną ze szczególnie dobrze przemyślanych funkcji produktu XDR  [firmy Trend Micro] jest wskazywanie obiektów godnych uwagi podczas analizy przyczyn źródłowych. Obiekty te dostarczają wskazówki pozwalające ukierunkować wyszukiwanie zagrożeń tak, aby identyfikować w środowisku dodatkowe miejsca, w których może kryć się zagrożenie”.

Firma Trend Micro uzyskała najlepszą możliwą ocenę dla następujących kryteriów:

Dane telemetryczne z punktów końcowych
Analiza zabezpieczeń
Wizja produktu
Wydajność
Klienci korporacyjni [w kategorii „obecność rynkowa”] Przychody z linii produktów.

Dodaj komentarz

Most discussed