unless.pl
rekawice robocze

Poznaj 3 kategorie rękawic roboczych i wybierz idealny model dla siebie!

Jeśli zastanawiasz się nad wyborem najlepiej dostosowanych rękawic roboczych i ochronnych do Twojej pracy, to dobrze trafiłeś. Specjalnie dla Ciebie stworzyliśmy podział rękawic pod kątem stopnia ochrony, jaki zapewniają pracownikowi fizycznemu. Każdy rodzaj rękawicy odpowiada konkretnym zagrożeniom, dlatego warto dowiedzieć się, ktory będzie właściwy dla wykonywanych przez Ciebie obowiązkó. Odwiedź dobry sklep BHP i wybierz rękawice, które zapewnią profesjonalną ochronę Tobie lub Twoim pracownikom!


Zainwestuj w odpowiednią ochronę swoich dłoni

Jednym z podstawowych kryteriów wyboru profesjonalnych rękawic roboczych i ochronnych jest podział według stopnia ochrony przed czynnikami zewnętrznymi.  Choć ważne są czynniki takie jak wygoda czy komfort pracy, rękawice powinny przede wszystkim zapewniać bezpieczeństwo. Profesjonalny sklep BHP powinien udostępnić informację nie tylko o konstrukcji rękawicy czy wykorzystanych do jej wyprodukowania materiałach, ale przede wszystkim o tym, przed jakimi czynnikami zewnętrznymi dany model zapewnia całkowitą ochronę.

Typ I – podstawowa ochrona

Pierwsza kategoria dotyczy rękawic roboczych zapewniających podstawowy poziom ochrony, które stosowane są w warunkach niskiego ryzyka. Chronią przed:

 • powierzchownym uszkodzeniem skóry,
 • temperaturą do 50 stopni Celsjusza,
 • działaniem środków czyszczących o niskiej szkodliwości i odwracalnym działaniu,
 • działaniami czynników mechanicznych, których skutki muszą być powierzchowne,
 • czynnikami atmosferycznym, poza czynnikami wyjątkowymi i ekstremalnymi,
 • słabymi uderzeniami i drganiami, których działanie nie skutkuje nieodwracalnymi szkodami.

Rękawice te stosowane są nie tylko w zakładach pracy, ale także w gospodarstwach różnego typu. Nie podlegają certyfikacji, muszą jednak spełniać normę EN420, czyli wytyczne o sposobie projektu i konstrukcji rękawic ochronnych.

Typ II – zaawansowana ochrona

Druga kategoria dotyczy rękawic ochronnych, które mogą być używane w przypadkach średniego ryzyka. Nie stosuje się ich  sytuacjach, gdy ryzyko jest niskie lub zbyt wysokie, a możliwe uszkodzenia ciała są minimalne bądź nieodwracalne. Rękawice ochronne drugiego typu zapewniają ochronę przed:

 • ryzykiem średniego uszkodzenia ciała,
 • uszkodzeniami mechanicznymi,
 • uszkodzeniami chemicznymi,
 • gorącem i zimnem.

Rękawice ochronne tego typu muszą posiadać piktogram ukazujący ochronę danej kategorii, podlegać odpowiedniej certyfikacji, a także odpowiadać właściwym normom. Jedną z nich jest norma EN388, która dotyczy odporności rękawic na czynniki mechaniczne, a więc na: ścieranie, rozdarcie, przekłucie czy przecięcie.

Typ III – ochrona najwyższego stopnia

Do trzeciej kategorii zalicza się rękawice chroniące przed sytuacjami o najwyższym stopniu ryzyka, a także przed trwałym uszkodzeniem dłoni i ręki. Rękawice ochronne trzeciej kategorii stosuje się między innymi podczas:

 • pracy przy wysokim napięciu,
 • pracy z agresywnymi substancjami chemicznymi o bardzo szkodliwym działaniu,
 • pracy w ekstremalnie wysokich lub niskich temperaturach.

Rękawice ostatniego typu muszą być testowane, poddane odpowiedniej certyfikacji, a także zatwierdzone przez Jednostkę Notyfikowaną. Ponadto muszą być oznaczone piktogramem ukazującym ich funkcje ochronne. Niezależnie od jakości doradztwa w sklepie BHP i tego, jak dobrego wyboru rękawic trzeciej kategorii dokonujesz, muszą one zostać zatwierdzone przez inspektora BHP.

Dodaj komentarz

Most discussed